تلفن های تماس دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل 32321550-011 و 32321660-011

تاریخ و ساعت ارسال : 10/11/1401 12:23

سوالات امتحان نهایی دی ماه 1401
سوالات امتحان نهایی دی ماه 1401


سوالات امتحان نهایی دی ماه 1401

تعداد نمایش 156

تاریخ و ساعت ارسال : 29/09/1401 12:52

دانلود سوالات ترم اول دی ماه 1399
دانلود سوالات ترم اول دی ماه 1399


دانلود سوالات ترم اول دی ماه 1399

تعداد نمایش 1396

تاریخ و ساعت ارسال : 29/09/1401 10:56

دانلود سوالات ترم اول دی ماه 1400
دانلود سوالات ترم اول دی ماه 1400


دانلود سوالات ترم اول دی ماه 1400

تعداد نمایش 1937

تاریخ و ساعت ارسال : 16/05/1400 13:39

قبول شدگان رشته ریاضی
قبول شدگان رشته ریاضی


قبول شدگان رشته ریاضی بهمراه لیست ذخیره

تعداد نمایش 1846


تاریخ و ساعت ارسال : 31/01/1395 11:31

آخرین مقالات ارائه شده

بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی
بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی


بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی

تعداد نمایش 5123

تاریخ و ساعت ارسال : 15/10/1394 13:12

آخرین مقالات ارائه شده

گروه شیمی دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل
گروه شیمی دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل


مقالات گروه شیمی دبیرستان الغدیر در مورد ساختار مولکولی و آفت کش ها

تعداد نمایش 5137