تلفن های تماس دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل 32321550-011 و 32321660-011

تاریخ و ساعت ارسال : 25/08/1399 11:52

راهیافتگان به دانشگاه درکنکور  99 رشته ریاضی
راهیافتگان به دانشگاه درکنکور 99 رشته ریاضی


راهیافتگان به دانشگاه درکنکور 99 رشته ریاضی

تعداد نمایش 65

تاریخ و ساعت ارسال : 25/08/1399 11:51

راهیافتگان به دانشگاه درکنکور  99 رشته تجربی
راهیافتگان به دانشگاه درکنکور 99 رشته تجربی


راهیافتگان به دانشگاه درکنکور 99 رشته تجربی

تعداد نمایش 45

تاریخ و ساعت ارسال : 30/02/1399 11:52

اطلاعیه
اطلاعیه


شرایط و نحوه ثبت نام داوطلبان ورود به پایه دهم

تعداد نمایش 621

تاریخ و ساعت ارسال : 28/08/1398 12:44

پاسخنامه تشریحی آزمون زیست شناسی
پاسخنامه تشریحی آزمون زیست شناسی


پاسخنامه تشریحی آزمون زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی

تعداد نمایش 656


تاریخ و ساعت ارسال : 31/01/1395 11:31

آخرین مقالات ارائه شده

بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی
بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی


بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی

تعداد نمایش 3503

تاریخ و ساعت ارسال : 15/10/1394 13:12

آخرین مقالات ارائه شده

گروه شیمی دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل
گروه شیمی دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل


مقالات گروه شیمی دبیرستان الغدیر در مورد ساختار مولکولی و آفت کش ها

تعداد نمایش 3589