تلفن های تماس دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل 32321550-011 و 32321660-011

تاریخ و ساعت ارسال : 03/06/1398 09:11

تعداد نمایش 87

تاریخ و ساعت ارسال : 31/05/1398 13:13

قابل توجه دانش آموزان پایه دهم
قابل توجه دانش آموزان پایه دهم


قابل توجه دانش آموزان پایه دهم دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل

تعداد نمایش 148

تاریخ و ساعت ارسال : 22/05/1398 10:01

حتما بخوانید
حتما بخوانید


درس هایی از زندگی

تعداد نمایش 98

تاریخ و ساعت ارسال : 10/05/1398 08:21

اعلام نتایج
اعلام نتایج


اعلام نتایج آزمون ورودی دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل پایه دهم

تعداد نمایش 1553


تاریخ و ساعت ارسال : 31/01/1395 11:31

آخرین مقالات ارائه شده

بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی
بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی


بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی

تعداد نمایش 2696

تاریخ و ساعت ارسال : 15/10/1394 13:12

آخرین مقالات ارائه شده

گروه شیمی دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل
گروه شیمی دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل


مقالات گروه شیمی دبیرستان الغدیر در مورد ساختار مولکولی و آفت کش ها

تعداد نمایش 2853