14/06/1402-12:29

جلسه تبیین دانش آموزان پایه دهم

جلسه تبیین دانش آموزان پایه دهم

تبیین برنامه های دانش آموزان پایه دهم توسط مدیریت ،معاونت آموزشی دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل سه شنبه 14 شهریور ماه 1

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان