تاریخچه دبیرستان غیر دولتی الغدیر : آبان 90

آدرس دبیرستان

ما با شعار رشد اندیشه ها، پرورش فضیلتها و ارتقای سطح علمی در سال 1376 دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر را بنا کرده ایم. بر مبنای این شعار هدف اصلی ما پرورش فرزندانی بود که نه تنها در فعالیت علمی خود موفقند، بلکه در تمامی ابعاد انسانی رشد یافته اند.


نشانی :

مازندران، بابل، خیابان شریعتی، روبروی دانشگاه فنی و مهندسی بابل، خیابان معلم 12 ، خورشید کلا،

تلفن تماس:

011-32321550 , 011-32321660

فکس:

011-32360688

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان