21/06/1402-13:28

دومین جلسه مشاوره ای اولیا و مربیان پایه دوازدهم

دومین جلسه مشاوره ای اولیا و مربیان پایه دوازدهم

دومین جلسه مشاوره ای اولیای دانش آموزان پایه دوازدهم با هدف تببین چگونگی سیاست آموزشی دبیرستان توسط دانش آموزان پایه دوازدهم با حضور مدیریت، مشاوران و معاونان دبیرستان الغدیر بابل سه شنبه 21 شهریور ماه 1402

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان