تلفن های تماس دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل 32321550-011 و 32321660-011

تاریخ و ساعت ارسال : 22/05/1398 10:01

حتما بخوانید
حتما بخوانید


درس هایی از زندگی

تعداد نمایش 25

تاریخ و ساعت ارسال : 10/05/1398 08:21

اعلام نتایج
اعلام نتایج


اعلام نتایج آزمون ورودی دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل پایه دهم

تعداد نمایش 1342

تاریخ و ساعت ارسال : 10/05/1398 08:09

اطلاعیه شماره 3
اطلاعیه شماره 3


اطلاعیه شماره 3 داوطلبانی که به نتیجه آزمون اعتراض دارند

تعداد نمایش 224

تاریخ و ساعت ارسال : 10/05/1398 08:03

اطلاعیه شماره 2
اطلاعیه شماره 2


اطلاعیه شماره 2 داوطلبان ذخیره

تعداد نمایش 212


تاریخ و ساعت ارسال : 31/01/1395 11:31

آخرین مقالات ارائه شده

بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی
بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی


بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی

تعداد نمایش 2655

تاریخ و ساعت ارسال : 15/10/1394 13:12

آخرین مقالات ارائه شده

گروه شیمی دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل
گروه شیمی دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل


مقالات گروه شیمی دبیرستان الغدیر در مورد ساختار مولکولی و آفت کش ها

تعداد نمایش 2810