تلفن های تماس دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل 32321550-011 و 32321660-011

تاریخ و ساعت ارسال : 21/06/1402 13:28

دومین جلسه مشاوره ای اولیا و مربیان پایه دوازدهم
دومین جلسه مشاوره ای اولیا و مربیان پایه دوازدهم


دومین جلسه مشاوره ای اولیا و مربیان پایه دوازدهم

تعداد نمایش 35

تاریخ و ساعت ارسال : 18/06/1402 13:06

آزمون حسابان پایه دوازدهم رشته ریاضی
آزمون حسابان پایه دوازدهم رشته ریاضی


آزمون حسابان پایه دوازدهم رشته ریاضی

تعداد نمایش 27

تاریخ و ساعت ارسال : 14/06/1402 12:30

جلسه تبیین دانش آموزان پایه دهم
جلسه تبیین دانش آموزان پایه دهم


جلسه تبیین دانش آموزان پایه دهم

تعداد نمایش 35

تاریخ و ساعت ارسال : 14/06/1402 12:29

جلسه تبیین دانش آموزان پایه دهم
جلسه تبیین دانش آموزان پایه دهم


جلسه تبیین دانش آموزان پایه دهم

تعداد نمایش 38


تاریخ و ساعت ارسال : 31/01/1395 11:31

آخرین مقالات ارائه شده

بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی
بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی


بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی

تعداد نمایش 5381

تاریخ و ساعت ارسال : 15/10/1394 13:12

آخرین مقالات ارائه شده

گروه شیمی دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل
گروه شیمی دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل


مقالات گروه شیمی دبیرستان الغدیر در مورد ساختار مولکولی و آفت کش ها

تعداد نمایش 5374