تلفن های تماس دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل 32321550-011 و 32321660-011

تاریخ و ساعت ارسال : 23/07/1398 09:36

جلسه انجمن اولیا و مربیان
جلسه انجمن اولیا و مربیان


جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل

تعداد نمایش 77

تاریخ و ساعت ارسال : 23/07/1398 09:30

اهدا جوایز به دانش آموزان برتر آزمون قلم چی
اهدا جوایز به دانش آموزان برتر آزمون قلم چی


دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل

تعداد نمایش 43

تاریخ و ساعت ارسال : 06/07/1398 09:33

قابل توجه دانش آموزان پایه دوازدهم
قابل توجه دانش آموزان پایه دوازدهم


10 نکته جهت موفقیت در کنکور

تعداد نمایش 116

تاریخ و ساعت ارسال : 03/06/1398 09:11

تعداد نمایش 228


تاریخ و ساعت ارسال : 31/01/1395 11:31

آخرین مقالات ارائه شده

بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی
بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی


بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی

تعداد نمایش 2798

تاریخ و ساعت ارسال : 15/10/1394 13:12

آخرین مقالات ارائه شده

گروه شیمی دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل
گروه شیمی دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل


مقالات گروه شیمی دبیرستان الغدیر در مورد ساختار مولکولی و آفت کش ها

تعداد نمایش 2942