تلفن های تماس دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل 32321550-011 و 32321660-011

تاریخ و ساعت ارسال : 21/02/1400 13:42

آزمایش چهل و سوم درس فیزیک پایه یازدهم
آزمایش چهل و سوم درس فیزیک پایه یازدهم


موضوع:چگونه آهنربا درست کنیم و چگونه خاصیت آهنربایی را از بین ببریم مدرس آقای انساء دبیر ارزشمند دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل

تعداد نمایش 128

تاریخ و ساعت ارسال : 21/02/1400 13:41

آزمایش چهل و دوم درس شیمی پایه دهم
آزمایش چهل و دوم درس شیمی پایه دهم


موضوع:رسانایی الکتریکی محلولها مدرس آقای انساء دبیر ارزشمند دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل

تعداد نمایش 124

تاریخ و ساعت ارسال : 21/02/1400 13:38

آزمایش چهل و یکم درس زیست پایه یازدهم
آزمایش چهل و یکم درس زیست پایه یازدهم


موضوع:اثر دما بر فعالیت آنزیم ها مدرس آقای انساء دبیر ارزشمند دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل

تعداد نمایش 122

تاریخ و ساعت ارسال : 19/02/1400 09:22

آغاز پیش ثبت نام
آغاز پیش ثبت نام


آغاز پیش ثبت نام سال تحصیلی جدید

تعداد نمایش 206


تاریخ و ساعت ارسال : 31/01/1395 11:31

آخرین مقالات ارائه شده

بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی
بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی


بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی

تعداد نمایش 3842

تاریخ و ساعت ارسال : 15/10/1394 13:12

آخرین مقالات ارائه شده

گروه شیمی دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل
گروه شیمی دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل


مقالات گروه شیمی دبیرستان الغدیر در مورد ساختار مولکولی و آفت کش ها

تعداد نمایش 3941