تلفن های تماس دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل 32321550-011 و 32321660-011

تاریخ و ساعت ارسال : 17/03/1399 14:20

اطلاعیه
اطلاعیه


اطلاعیه استخدام

تعداد نمایش 392

تاریخ و ساعت ارسال : 30/02/1399 11:52

اطلاعیه
اطلاعیه


شرایط و نحوه ثبت نام داوطلبان ورود به پایه دهم

تعداد نمایش 584

تاریخ و ساعت ارسال : 28/08/1398 12:44

پاسخنامه تشریحی آزمون زیست شناسی
پاسخنامه تشریحی آزمون زیست شناسی


پاسخنامه تشریحی آزمون زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی

تعداد نمایش 625

تاریخ و ساعت ارسال : 28/08/1398 11:26

کلاس کنکور دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل
کلاس کنکور دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل


کلاس کنکور توسط دبیر ارزشمند جناب آقای گل باباپور در س فیزیک

تعداد نمایش 938


تاریخ و ساعت ارسال : 31/01/1395 11:31

آخرین مقالات ارائه شده

بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی
بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی


بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی

تعداد نمایش 3467

تاریخ و ساعت ارسال : 15/10/1394 13:12

آخرین مقالات ارائه شده

گروه شیمی دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل
گروه شیمی دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل


مقالات گروه شیمی دبیرستان الغدیر در مورد ساختار مولکولی و آفت کش ها

تعداد نمایش 3542