تلفن های تماس دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل 32321550-011 و 32321660-011

تاریخ و ساعت ارسال : 22/10/1399 13:02

نقش مادران در ایام کرونا
نقش مادران در ایام کرونا


نقش مادران در ایام کرونا

تعداد نمایش 11

تاریخ و ساعت ارسال : 20/10/1399 13:47

کسب 5 مدال طلا و 4 مدال نقره در  مسابقه کشوری استعدادیابی ریاضی تهران (برنا)
کسب 5 مدال طلا و 4 مدال نقره در مسابقه کشوری استعدادیابی ریاضی تهران (برنا)


کسب 5 مدال طلا و 4 مدال نقره در مسابقه کشوری استعدادیابی ریاضی تهران (برنا)

تعداد نمایش 14

تاریخ و ساعت ارسال : 18/10/1399 13:34

پیشنهاد مطالعه به اولیاء دانش آموزان عزیز
پیشنهاد مطالعه به اولیاء دانش آموزان عزیز


پیشنهاد مطالعه به اولیاء دانش آموزان عزیز

تعداد نمایش 13

تاریخ و ساعت ارسال : 07/10/1399 12:14

اجرای برگزاری قدرتمند آزمون غیرحضوری نوبت اول
اجرای برگزاری قدرتمند آزمون غیرحضوری نوبت اول


اجرای برگزاری قدرتمند آزمون غیرحضوری نوبت اول

تعداد نمایش 44


تاریخ و ساعت ارسال : 31/01/1395 11:31

آخرین مقالات ارائه شده

بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی
بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی


بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی

تعداد نمایش 3558

تاریخ و ساعت ارسال : 15/10/1394 13:12

آخرین مقالات ارائه شده

گروه شیمی دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل
گروه شیمی دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل


مقالات گروه شیمی دبیرستان الغدیر در مورد ساختار مولکولی و آفت کش ها

تعداد نمایش 3650