تلفن های تماس دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل 32321550-011 و 32321660-011

تاریخ و ساعت ارسال : 26/10/1402 08:45

پیش ثبت نام انش آموزان ورودی پایه دهم سال تحصیلی 1404-1403
پیش ثبت نام انش آموزان ورودی پایه دهم سال تحصیلی 1404-1403


پیش ثبت نام انش آموزان ورودی پایه دهم سال تحصیلی 1404-1403

تعداد نمایش 258

تاریخ و ساعت ارسال : 11/09/1402 09:01

کسب مدال برنز در لیگ علمی پایای کشور
کسب مدال برنز در لیگ علمی پایای کشور


کسب مدال برنز در لیگ علمی پایای کشور

تعداد نمایش 208

تاریخ و ساعت ارسال : 24/08/1402 08:21

40 پزشک 30 مهندس
40 پزشک 30 مهندس


40 پزشک 30 مهندس

تعداد نمایش 300

تاریخ و ساعت ارسال : 16/07/1402 12:41

قبول شدگان کنکور سراسری 1402 دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل
قبول شدگان کنکور سراسری 1402 دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل


قبول شدگان کنکور سراسری 1402 دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل

تعداد نمایش 573


تاریخ و ساعت ارسال : 31/01/1395 11:31

آخرین مقالات ارائه شده

بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی
بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی


بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی

تعداد نمایش 5657

تاریخ و ساعت ارسال : 15/10/1394 13:12

آخرین مقالات ارائه شده

گروه شیمی دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل
گروه شیمی دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل


مقالات گروه شیمی دبیرستان الغدیر در مورد ساختار مولکولی و آفت کش ها

تعداد نمایش 5668