تلفن های تماس دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل 32321550-011 و 32321660-011

تاریخ و ساعت ارسال : 19/02/1402 11:43

سوالات نوبت دوم 1401 -1400
سوالات نوبت دوم 1401 -1400


سوالات نوبت دوم 1401 -1400

تعداد نمایش 337

تاریخ و ساعت ارسال : 17/02/1402 08:37

سوالات نوبت اول 1402 -1401َ
سوالات نوبت اول 1402 -1401َ


سوالات نوبت اول 1402 -1401َ

تعداد نمایش 80

تاریخ و ساعت ارسال : 17/02/1402 08:28

بنر المپیاد
بنر المپیاد


بنر المپیاد

تعداد نمایش 55

تاریخ و ساعت ارسال : 10/11/1401 12:23

سوالات امتحان نهایی دی ماه 1401
سوالات امتحان نهایی دی ماه 1401


سوالات امتحان نهایی دی ماه 1401

تعداد نمایش 271


تاریخ و ساعت ارسال : 31/01/1395 11:31

آخرین مقالات ارائه شده

بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی
بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی


بررسی تست های کنکور 94 توسط دبیر احمدی

تعداد نمایش 5218

تاریخ و ساعت ارسال : 15/10/1394 13:12

آخرین مقالات ارائه شده

گروه شیمی دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل
گروه شیمی دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل


مقالات گروه شیمی دبیرستان الغدیر در مورد ساختار مولکولی و آفت کش ها

تعداد نمایش 5216