تاریخ و ساعت ارسال : 06/05/1394 09:32

ارسال توسط : kambiz golbabapur

ترمودینامیک
ترمودینامیک


برای توصیف رفتار یک جسم باید ...

تعداد نمایش 2353

تاریخ و ساعت ارسال : 26/09/1390 12:49

ارسال توسط : kambiz golbabapur

طرح سوال
طرح سوال


در صدد این هستیم با طرح مسائلی از دنیای فیزیک، خود را بیازمایید و پاسخ آن را به آدرس مدرسه ارسال نمایید. سوالات از این قرارند:

تعداد نمایش 2743

پستهای دبیرستان غیر دولتی الغدیر : آبان 90

لیست افراد

کاربر محترم می توانند پستهای موجود برای هر بخش را با انتخاب پست شخص مورد نظر مشاهده نمایند. این پستها در اختیار مدیران بوده و مطالب مندرج در آن توسط این عزیزان مدیریت می گردد.

در صورتی که هرگونه پیشنهاد و یا نظری دارید می توانید در بخش تماس با ما مطالب خود را بیان نمایید. پیشنهادات شما مطمئنا مورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به ضرورت پیگیری خواهد گردد.

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان