تاریخ و ساعت ارسال : 15/10/1394 13:12

ارسال توسط : ali adeli

گروه شیمی دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل
گروه شیمی دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل


مقالات گروه شیمی دبیرستان الغدیر در مورد ساختار مولکولی و آفت کش ها

تعداد نمایش 5703

پستهای دبیرستان غیر دولتی الغدیر : آبان 90

لیست افراد

کاربر محترم می توانند پستهای موجود برای هر بخش را با انتخاب پست شخص مورد نظر مشاهده نمایند. این پستها در اختیار مدیران بوده و مطالب مندرج در آن توسط این عزیزان مدیریت می گردد.

در صورتی که هرگونه پیشنهاد و یا نظری دارید می توانید در بخش تماس با ما مطالب خود را بیان نمایید. پیشنهادات شما مطمئنا مورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به ضرورت پیگیری خواهد گردد.

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان