29/01/1400-13:14

برگزاری کلاس کنکور درس شیمی رشته تجربی توسط دبیر ارزشمند جناب آقای عادلی

برگزاری کلاس کنکور درس شیمی رشته تجربی توسط دبیر ارزشمند جناب آقای عادلی

برگزاری کلاس کنکور درس شیمی رشته تجربی توسط دبیر ارزشمند جناب آقای عادلی

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان