29/01/1400-11:54

برگزاری کلاس کنکور درس فیزیک رشته تجربی توسط دبیر ارزشمند جناب آقای خان پور

برگزاری کلاس کنکور درس فیزیک رشته تجربی توسط دبیر ارزشمند جناب آقای خان پور

برگزاری کلاس کنکور درس فیزیک رشته تجربی توسط دبیر ارزشمند جناب آقای خان پور

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان