13/08/1394-12:06

روزآمدی مدیر واحد آموزشی

سر کارِ مدیران در مدرسه و در آموزش و پرورش با گوهر وجود انسان است

سر کارِ مدیران در مدرسه و در آموزش و پرورش با گوهر وجود انسان است.

به هر مقدارکه آگاهی و شناخت مدیران نسبت به اهداف، شور و انگیزه درونی

 برای تحقق آنها، تعامل توأم با همدلی، مشارکت‏جویی با دیگران، فعالیت

 و عمل دلسوزانه بیشتر گردد، سرآمدی مدرسه بالاتر می‏رود.

اگر قرار باشد مدیران نقش ماندگاری را رقم زنند نیاز است که مسیر درستی

 را در رهبری آموزشی انتخاب نمایند و گذر از این مسیر جز با کوشش مستمر،

روزآمدی، ثبات در مقصد، شدنی نیست.

جهت مشاهده مقاله کلیک کنید

جهت مشاهده پاورپوینت مقاله کلیک کنید

فایل منبع Pdf