22/09/1390-11:50

نمودارها و آموزش رياضي در حسابان

در بعضي از درسها نظير هندسه از قديم‌الايام تا به امروز براي اثبات قضايا و حل مسائل، استفاده از اشكال امري متداول بوده است، رسم اشكال هندسي حتي‌الامكان با ابعاد دقيق‌تر و منطبق با مفروضات قضيه يا مفروضات مسأله كمك شاياني براي رسيدن به حكم مي‌كنند، مضافاً اينكه نمودارها براي الگويابي، حدس و سپس اثبات بسياري از فرمولها و روابط، بسيار مؤثر و مفيدند.

به مرور زمان در درسهاي ديگر نيز براي فهم آسان‌تر و درك بهتر شهودي، نقش اشكال و نمودارها هر روز پررنگ‌تر شدند. مدلسازي مسأله‌هاي رياضي با نمودارها، حل بسياري از مسأله‌ها در تركيبات با استفاده از مسيرها و گراف‌ها و بيان مفاهيمي چون حد، پيوستگي، مشتق،  كاربرد و تعبير هندسي آنها از روي اشكال و نمودارهاي توابع در صفحه مختصات از اين نمونه‌اند. در كتاب حسابان نيز در بسياري از موارد از جمله:

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا را کلیک نمایید

فایل منبع Pdf