01/09/1390-11:42

تغییر نگرش و ایجاد تحول و نوآوری در آموزش و پرورش

همه می‌دانیم که هدف‌های آموزش و پرورش در برخی از کشورها از جمله کشور ما غالباً به صورت کلی و آرمانی بیان می‌شوند و دقت و صراحت لازم را برای تبدیل شدن به برنامه‌های دقیق و عملیاتی را ندارند

از اینرو همواره برنامه‌ریزی آموزش در سطوح مختلف به ویژه در سطح مدرسه با مشکلات و دشواری‌هایی مواجه است از سوی دیگر هرگاه هدف‌ها و تاکیدات آن پاسخگوی نیاز جدید جامعه نیستندبه تجدید نظر اساسی در هدف‌ها و تغییر اولویت‌ها

برای دریافت متن کامل مقاله <اینجا> را کلیک نمایید