29/08/1390-13:50

اهمیت برنامه‌ریزی برای مدیران مدارس

کارگزارانت را بیازما و سپس بگمار،چرا که انتصاب بدون مشورت و آزمایش موجب پشیمانی خواهد بود(حضرت علی علیه‌السلام)


برای دریافت مقاله <اینجا> را کلیک نمایید