19/10/1390-11:37

بهترین درسی که از پدرم آموختم

یازده‌ساله بود و هر روز صبح همراه پدرش، از آن کلبه محقر ساحلی بیرون می‌آمد و کنار دریاچه‌ای در نیوهمپشایر می‌رفت و ماهیگیری می‌کرد. آن روزها، شکار ماهی خاصی ممنوع شده بود؛ چون نسل آن رو به انقراض می‌رفت و همه‌ی ماهیگیران باید همت می‌کردند تا آن ماهی دوباره به مرور زمان تکثیر شود

فایل منبع Pdf