24/02/1391-11:24

بازديد از نمايشگاه كتاب تهران

در اين بازديد تعداد 46 نفر از دانش‌آموزان متقاضي از سال‌هاي اول و دوم و سوم دبيرستان اين مركز در تاريخ 19 اردي‌بهشت 91 شركت داشتند.

چشمم چو فتد به روي زيباي كتاب 
پرواز كند دلم به دنيـاي كتاب
چون هر ورقش مونس جان است مرا
خواهم كه شوم غرق به درياي كتابنمايشگاه كتاب تهران به روايت تصوير


با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان