29/01/1391-12:22

اجراي طرح مدام در دبيرستان غيردولتي الغدير بابل

مشاركت دانش‌آموزان در اداره‌ي مدرسه در اجراي طرح مدام در دو مرحله 14 اسفند 90 و 22 فروردين 91 با موفقيت در دبيرستان غيردولتي الغدير اجرا شد.
اين طرح با هدف ايجاد بستر مناسب براي نمايش توانايي‌ها و استعدادهاي دانش‌آموزان از سوي عوامل اجرايي آموزشگاه در زمينه‌ي مهارت‌هاي ارتباطي و اجتماعي آنان فراهم گرديد تا بتوانند در عرصه‌هاي اجتماعي با اعتماد به نفس لازم و شناخت كافي وارد شوند.
عوامل اجرايي طرح مدام در دو دوره

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان