14/06/1402-10:13

جلسه تبیین برنامه های آموزشی پایه یازدهم

جلسه تبیین برنامه های آموزشی پایه یازدهم

جلسه تبیین برنامه های آموزشی پایه یازدهم رشته های ریاضی و تجربی دانش آموزان دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل توسط مدیریت، معاونت آموزشی و مشاور دبیرستان دوشنبه 13 شهریور 140

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان