10/05/1400-11:53

🔺راهیابی دانش آموز پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک دبیـرستان غیـردولتـی پسـرانه الغـدیـر بابل در جمـع چهل نفـره المپیاد های علـمی کشــور در رشتـه تفـکر و کارآفـرینی مـرداد 1400 این افتخار خجسته را به دانش آموزان فرهیخته، مجموعه عوامل اداری و آموزشی

🔺راهیابی دانش آموز پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک دبیـرستان غیـردولتـی پسـرانه الغـدیـر بابل در جمـع چهل نفـره المپیاد های علـمی کشــور در رشتـه تفـکر و کارآفـرینی مـرداد 1400 این افتخار خجسته را به دانش آموزان فرهیخته، مجموعه عوامل اداری و آموزشی دبیرستان ، خانـواده های محتـرم و جامعـه علـمی شهـر تبریـک عـرض می نمـاییـم. #رتبه_اول_مدارس_غیردولتی_استان_مازندران #امتحانات_نهایی #المپیادهای_علمی #کنکور_سراسری

🔺راهیابی دانش آموز پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک دبیـرستان غیـردولتـی پسـرانه الغـدیـر بابل  در جمـع چهل نفـره المپیاد های علـمی کشــور
 در رشتـه تفـکر و کارآفـرینی
 مـرداد 1400
این افتخار خجسته را به دانش آموزان فرهیخته، مجموعه عوامل اداری و آموزشی دبیرستان ،
خانـواده های محتـرم و جامعـه علـمی شهـر تبریـک عـرض می نمـاییـم.
#رتبه_اول_مدارس_غیردولتی_استان_مازندران #امتحانات_نهایی #المپیادهای_علمی #کنکور_سراسری

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان