31/01/1400-13:56

برگزاری کلاس کنکور درس ریاضیات گسسته رشته ریاضی توسط دبیر ارزشمند جناب آقای فرهنگ

برگزاری کلاس کنکور درس ریاضیات گسسته رشته ریاضی توسط دبیر ارزشمند جناب آقای فرهنگ

برگزاری کلاس کنکور درس ریاضیات گسسته رشته ریاضی توسط دبیر ارزشمند جناب آقای فرهنگ

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان