31/01/1400-11:50

برگزاری کلاس کنکور درس شیمی رشته ریاضی توسط دبیر ارزشمند جناب آقای باقری

برگزاری کلاس کنکور درس شیمی رشته ریاضی توسط دبیر ارزشمند جناب آقای باقری

برگزاری کلاس کنکور درس شیمی رشته ریاضی توسط دبیر ارزشمند جناب آقای باقری

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان