25/01/1400-10:00

برگزاري كلاس كنكور درس فيزيك رشته رياضي توسط دبير ارزشمند جناب آقاي گل باباپور دبيرستان غيردولتي پسرانه الغدير بابل

برگزاري كلاس كنكور درس فيزيك رشته رياضي توسط دبير ارزشمند جناب آقاي گل باباپور دبيرستان غيردولتي پسرانه الغدير بابل

برگزاري كلاس كنكور درس فيزيك رشته رياضي توسط دبير ارزشمند جناب آقاي گل باباپور دبيرستان غيردولتي پسرانه الغدير بابل


با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان