26/12/1399-08:08

مراسم تقدیر و تجلیل از دانش آموزان برتر پایه یازدهم رشته های تجربی و ریاضی در امتحانات نوبت اول دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل مورخ 1399/12/24

مراسم تقدیر و تجلیل از دانش آموزان برتر پایه یازدهم رشته های تجربی و ریاضی در امتحانات نوبت اول دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل مورخ 1399/12/24

مراسم تقدیر و تجلیل از دانش آموزان برتر پایه یازدهم رشته های تجربی و ریاضی در امتحانات نوبت اول دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل مورخ 1399/12/24 
#الغدیر_بابل_بی_همتاست
#رتبه_اول_مدارس_غیردولتی_استان

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان