12/12/1399-12:56

دانلود نمونه سوالات آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان غيردولتی الغدير

دانلود نمونه سوالات آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان غيردولتی الغدير

دانلود نمونه سوالات آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان غيردولتی الغدير

سال
97 

سال98

سال99

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان