08/09/1390-09:17

السلام عليك يا اباعبدالله‌الحسين(ع)

عاشورا؛ ضربان قلب خورشيد است، در سينه‌ي خاك. عاشورا؛ بارش خونين لحظه‌هاست، بر ارواح خروشان. عاشورا؛ حضور نور است، در سيطرة امان ظلمت. عاشورا؛ طواف خون است، در احرام فرياد. عاشورا؛ تجلي كعبه است، در ميقات خون.

السلام عليك يا اباعبدالله‌الحسين(ع)

 

سلام بر وارث آدم صفي‌الله

سلام بر وارث نوح نبي‌الله

سلام بر وارث ابراهيم خليل‌الله

سلام بر وارث موسي كليم‌الله

سلام بر وارث عيسي روح‌الله

سلام بر وارث محمد(ص)

زيباترين جمله درباره امام حسين(ع) همان است كه رسول اكرم(ص) درباره‌اش فرمود:

حسين از من است و من از حسينم. حسين(ع)سيدالشهدا است.

«عاشورا»

عاشورا؛ضربان قلب خورشيد است، در سينه‌ي خاك.

عاشورا؛بارش خونين لحظه‌هاست، بر ارواح خروشان.

عاشورا؛حضور نور است، در سيطره‌ی امان ظلمت.

عاشورا؛طواف خون است، در احرام فرياد.

عاشورا؛تجلي كعبه است، در ميقات خون.

عاشورا؛شفق خونبار است، در فجر آگاهي.

عاشورا؛حنجره خوني كوه حراست، در ستيغ ابلاغ.

عاشورا؛قلب تپنده‌ی دادخواهان است، در محكمه‌ی بشريت.

عاشورا؛عصاره‌ي مظلوميت تاريخ است.

عاشورا؛عظمتي است درياآفرين، در اقيانوس حيات.

عاشورا؛رسالتي است بزرگ، بر دوش اسارتي رهايي‌بخش.

عاشورا؛خروش طنين‌افكن آزادگي است، در زندگي.

عاشورا؛رمز بقاي دين است و برقراري حق.


امامحسين(ع)محرّم را بعنوان يك سمبل و عاشورا را بعنوان يك رمز و شهادت را بعنوان يك راه وكربلا را بعنوان الگوي تاريخ رسم نموده است تا مسلمانان هر روز را عاشورا و هرسرزمين را كربلا بدانند و به وظيفه‌ي بزرگ امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر عمل نمايند.

 

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان