20/10/1399-13:47

کسب 5 مدال طلا و 4 مدال نقره در مسابقه کشوری استعدادیابی ریاضی تهران (برنا)

کسب 5 مدال طلا و 4 مدال نقره در مسابقه کشوری استعدادیابی ریاضی تهران (برنا)

کسب 5 مدال طلا و 4 مدال نقره در  مسابقه کشوری استعدادیابی ریاضی تهران (برنا)

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان