09/05/1398-08:58

برگزاری آزمون ورودی داوطلبان

برگزاری آزمون ورودی داوطلبان پایه دهم رشته های ریاضی و تجربی

برگزاری آزمون ورودی داوطلبان پایه دهم
رشته های ریاضی و تجربی  دبیرستان
غیر دولتی پسرانه
الغدیر بابل 

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان