07/05/1398-13:01

قابل توجه داوطلبان پایه دهم

برگزاری آزمون ورودی دواطلبان پایه دهم دبیرستان الغدیر بابل

آزمون ورودی دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل برای
داوطلبان پایه دهم روز
چهارشنبه مورخ 9 مرداد 1398
راس ساعت 8 صبح
در محل دبیرستان برگزار می گردد .

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان