26/04/1398-12:21

قابل توجه دانش آموزان پایه یازدهم و دوازدهم

قابل توجه دانش آموزان پایه یازدهم و دوازدهم که درس فیزیک را با دبیر محترم جناب آقای گل باباپور دارند

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان