17/04/1398-10:01

قابل توجه دانش آموزان عزیز که درس فیزیک را با دبیر محترم جناب آقای گلباباپور دارند

قابل توجه دانش آموزان عزیز که درس فیزیک را با دبیر محترم جناب آقای گلباباپور دارند حتما فایل پیوستی را مطالعه و پرینت بگیرند

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان