27/09/1397-13:45

اطلاعیه

افتخاری دیگر از دانش آموزان دبیرستان الغدیر بابل ، کسب مقام اول مسابقات آموزشگاهی شطرنج شهرستان بابل

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان