06/08/1397-16:45

قابل توجه خانواده های محترم

گزارش تصویری از مطالعه عصر گاهی دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل

گزارش تصویری  از مطالعه عصر گاهی
دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل
بصورت اجمالی 

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان