05/05/1397-18:43

اطلاعیه شماره 1

اطلاعیه شماره یک دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان