31/04/1397-11:53

اطلاعیه

زمان و تاریخ آزمون ورودی دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل

آزمون ورودی دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل
روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۴ ساعت 8 صبح در
سالن امتحانات دبیرستان الغدیر برگزار می گردد .

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان