20/04/1397-10:56

برگزاری آزمون جامع تابستان 1397

برگزاری اولین مرحله آزمون تابستان پایه دوازدهم

برگزاری اولین مرحله آزمون تابستان
پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی 
دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل 

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان