30/02/1397-10:51

جلسه پاسداشت مقام شامخ معلم

جلسه پاسداشت مقام شامخ معلم دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان