18/01/1397-10:53

اردوی مشهد

اردوی دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل

بخشی از  تصاویر اردوی مشهد

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان