18/01/1397-09:52

افتخاری دیگر

قبولی دانش آموزان دبیرستان الغدیر در المپیاد علمی کشور

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان