18/01/1397-09:30

تبریک سال نو

دبیرستان الغدیر بابل

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال

حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید

حیات طبیعت می باشدرابه تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض

 نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت را ازدرگاه خداوند
متعال و سبحان برای شماعزیزان مسئلت مینماییم

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان