05/11/1396-10:52

نفرات برتر

دانش آموزان برتر رشته های ریاضی و تجربی پایه دهم در آزمون نوبت اول دی ماه 96

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان