16/08/1396-10:34

دانش آموزان برتر آزمون سنجش

اسامی دانش آموزان برتر دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیربابل در آزمون مرحله اول سنجش

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان