10/08/1396-08:32

برگزاری کلاس المپیاد فیزیک

بخشی از فعالیت های آموزشی دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان