24/07/1396-08:38

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان پایه دهم دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان