30/06/1396-10:00

باز آمد بوی ماه مدرسه

اوّل مهر، آغاز مهرباني و مهرورزي، بر شما دانش آموزان مبارك باد.

آغازمهر و طنین دوباره ی زنگ مدرسه و
نسیم خوش تعلیم‌ و تربیت بر همه ی دانش‌آموزان
ومعلمان
  پرتلاش ، مهربان و مهرپرور مبارک باد .
دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان