31/05/1396-08:51

برگ زرین دیگر از افتخارات دبیرستان الغدیر

کسب رتبه اول در سطح کشور در مسابقات فرهنگی و هنری

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان