05/05/1396-14:51

اسامی پذیرفته شدگان در آزمون ورودی

پذیرفته شدگان در آزمون ورودی سال 96 به شرح ذیل می باشد :

رشته ریاضی صفحه 1

رشته ریاضی صفحه 2


************

رشته تجربی صفحه 1

رشته تجربی صفحه 2


***********

ذخیره های رشته تجربی

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان