05/05/1396-14:23

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی 96

اطلاعیه ** مهم ** فوری

پذیرفته شدگان جهت ثبت نام از روز شنبه مورخ 96/5/7 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/5/10 با در دست داشتن پرونده کامل دانش آموز ( دریافتی از مدرسه سال قبل ) به واحد ثبت نام دبیرستان مراجعه نمایند

عدم حضور در موعد مقرر جهت ثبت نام بمنزله انصراف بوده و دبیرستان از ذخیره ها ثبت نام می نماید


با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان