10/03/1396-09:31

اردوی سیاحتی تفریحی

منطقه سرسبز و خرم بندپی غربی و سدّ شیاده ویژه دانش ‏آموزان پایه دهم (دوم متوسطه)

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان