20/02/1396-08:22

مراسم تجلیل از مقام شامخ معلمان دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل

مراسم تجلیل از مقام شامخ معلمان دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان