03/02/1396-12:03

تقدیر از دانش آموزان افتخار آفرین در مسابقات دست ساخته های فیزیک

مراسم تقدیر از افتخار آفرینان دانش آموزان دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل در چهارمین دوره مسابقات کشوری دست ساخته های فیزیک ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با حضور دکتر خانبابایی دبیر مسابقه و نماینده انجمن فیزیک ایران

https://t.me/alghadir_babol

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان