14/10/1390-13:27

تشكيل جلسه اوليا و مربيان

همايشي با عنوان «همراهان موفقيت» در روز چهارشنبه 10 دي‌ماه 1390 برگزار گرديد.

از زماني كه حركت به سمت يك هدف ارزشمند را آغاز مي‌كنيد موفق هستيد.

مستحضريد دانش، روش، برنامه و سرعت از جمله ملزومات موفقيت در كنكور سراسري مي‌باشد و اين همه نيز مستلزم كسب تجربه و يا استفاده از تجارب همه‌ي كساني كه عمري با موفق‌ترين دانش‌آموزان همراه بوده‌اند، مي‌باشد.

با هدف سرعت‌ بخشي به انتقال چنين تجاربي، همايشي با عنوان «همراهان موفقيت» در روز چهارشنبه مورخ 90/10/14 در ساعت 12 ظهر در سالن اجتماعات دبيرستان غيردولتي پسرانه الغدير بابل برگزار گرديد.

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان